ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในการฝึกอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 กิจกรรม ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรวมถึง ความสำคัญ และวิธีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การใช้งาน Application Farmbook โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจากอำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านธิ รวม 46 คนเข้าร่วมฝึกอบรม ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


Leave a Reply