ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่ตรวจติดตามกลุ่มผู้ประกอบการผู้รับซื้อมะม่วง อ.บ้านโฮ่ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมกับนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะม่วงอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีนางศรีพรรณ คำสง เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและเก็บข้อมูลโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จำนวน 5 จุดรับซื้อ มีการรับซื้อผลผลิตแล้วจำนวน 4 จุด ได้แก่ สุมาลีการเกษตร โกดังชวนเจริญ ศรีสุดาพานิชย์ โกดังเพ็ญพรพานิชย์ รับซื้อตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยรับซื้อมะม่วงสายพันธุ์จีนหวงหรือเขียวใหญ่ ราคา 2-5 บาท สายพันธุ์ R2E2 ราคา 3-7 บาท สายพันธุ์มหาชนก ราคา 2-7 บาท สายพันธุ์มันศรีวิชัย ราคา 1-5 บาท และสายพันธุ์มันขุนศรี ราคา 1-6 บาท

Leave a Reply