ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานและข้อราชการต่างๆ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน แผนงาน/มาตรการในการแก้ไขผลผลิตลำไย,มะม่วง,กระเทียม เป็นต้น

Leave a Reply