ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการแปลงใหญ่, เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จำนวน 18 แปลง งบประมาณ 28,558,744 บาท และ กลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำนวน 2 แปลง งบประมาณ 4,710,000 บาท

Leave a Reply