ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้นให้พื้นที่ป่า “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้นให้พื้นที่ป่า “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย” ณ บริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน

Leave a Reply