สถิติการปลูกพืช

ปี 2565

สรุปรายงานภาวะการผลิตพืช ปีการผลิต 2565

ดาวน์โหลดข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลำพูน

ปี 2564

สรุปรายงานภาวะการผลิตพืชปีการผลิต 2564

ปี 2563

สรุปรายงานภาวะการผลิตพืช ปีการผลิต 2563

ปี 2562

สรุปรายงานภาวะการผลิตพืช ปีการผลิต 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557