งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic

ปี 2566

ปี 2565

ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ที่ 13/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ปี 2565

สร้างอัตลักษณ์ลำพูนมหานครลำไย

ประมลภาพภาพอบรมคณะทำงานประชาสัมพันธ์

กรอบวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ ……คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

1.สวท. คุยเฟื่องเรื่องเกษตรหละปูน 2. เกษตร…..แอมพาลุยนั่งคุยเรื่องตำบลแม่ตืน
3.เกษตรโจ ที่นี่ ตะเคียนปม 4.เรื่องเล่าจากเกษตร….เมืองหละปูน