ผลการประกวดประจำปี

ปี 2566

1.ผลการประกวด ศพก.ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

2.ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

3.ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูนปี 2566

ปี 2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านโฮ่ง คว้ารางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65 จากการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ตลาดนำการผลิต และBCG Model ทำสมาชิกมั่งคั่งอย่างยั่งยืนHome » วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านโฮ่ง คว้ารางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65 จากการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ตลาดนำการผลิต และBCG Model ทำสมาชิกมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจปี 2564

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 141/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน