ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย หมู่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ มีการปล่อย/มอบพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชน รวมถึงนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

Leave a Reply