ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการเพื่อติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.20 น.นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน โดย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และเจ้าหน้าที่เกษตรให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูล
ทั้งนี้มีกำหนดจุดติดตามงานใน 4 จุด ดังนี้
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง
2.จุดรับซื้อลำไย โจ บ้านเวียง อ.เวียงหนองล่อง
3.สหกรณ์การเกษตรประตูป่า อ.เมืองลำพูน
4.กลุ่ม PGS ลำพูน สวนรักษ์ดินหอม อ.เมืองลำพูน

Leave a Reply