ข่าวประชาสัมพันธ์

ปจ.ลำพูน ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน ประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.) ณ ห้องประชุมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ฯ รวม 75 คน โอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 จำนวน 2 ท่าน คือ นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศจช.ตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน และ นายพันธรัฐ สิทธิปรุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศดปช.ตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

Leave a Reply