ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามงานวิสาหกิจชุมชนทาปันรักษ์ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนาปันรักษ์ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผู้ผลิตพืชผักออร์แกนิก และเป็นแหล่งเกษตรท่องเที่ยว มีการจัดโปรแกรมกิจกรรม workshop การเกษตร การแปรรูปอาหาร (พิซซ่าเตาถ่าน) การเป็นฐานเรียนรู้การเกษตร มีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย โดยมี น.ส.กรรณิการ์ ตันเส้า ประธานวิสาหกิจชุมชนทาปันรักษ์ ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมฟาร์ม

Leave a Reply