แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปี 2565

กดไลค์ กดแขร์ วิสาหกิอจชุมชทาปันรักษ์ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ร่วมกับ สวท.ลำพูน รายการมองลำพูน