ระบบส่งเสริมการเกษตร

ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2567

มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน พฤษภาคมมิถุนายน
กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
คลิกประมวลไฟล์ข้อมูลนำเสนอวัน DW ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติงานประจำเดือนปี 2566

มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566ตุลาคม 2566พฤศจิกายน 2566ธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

ข้อมูลนำเสนอBCG Model ระดับจังหวัดและอำเภอ 8 อำเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับอำเภอ

ประมวลภาพการจัดงาน DW ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2566

ปี 2565

ประมวลภาพการจัดงาน DW ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์บรรยายสรุป DW ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

1.ดาวน์โหลดบรรยายสรุปงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (11/11/2565)

ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ประมวลกิจกรรมภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565
2.ประมวลภาพการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ(DW)