คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ปีงบประมาณ 2567
จังหวัดลำพูน
ที่ไตรมาสที่ สถานที่ดำเนินการวันที่ดำเนินการกำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการฯ
1.ไตรมาส1อำเภอทุ่งหัวช้าง21 ธันวาคม 25667 ธันวาคม 2566
2ไตรมาส2อำเภอป่าซาง9 กุมภาพันธ์ 25679 มกราคม 2567
3ไตรมาส3อำเภอบ้านโฮ่ง พฤษภาคม 256723 เมษายน 2567
4ไตรมาส4เทศบาลตำบลหนองยวง
อำเภอเวียงหนองล่อง
26 กรกฎาคม 256724 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรปีงบประมาณ 2567

ครั้งที่4 เทศบาลตำบลหนองยวง

ครั้งที่ 3 ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 2 อำเภอป่าซาง

ครั้งที่ 1 อำเภอทุ่งหัวช้าง

ประจำปี 2566

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565

แผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ที่ไตรมาสที่สถานที่ดำเนินการวันที่ดำเนินการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการหมายเหตุ
1.ไตรมาสที่ 1โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน21 ธันวาคม 256529 พฤศจิกายน 2565
2.ไตรมาสที่ 2ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน22 กุมภาพันธ์ 256531 มกราคม 2566
3.ไตรมาส ที่ 3ห้องประชุม อบต.ห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน27 เมษายน 256528 มีนาคม 2565
4.ไตรมาสที่ 4ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน นจังหวัดลำพูน26 กรกฎาคม 256527 มิถุนายน 2565

ประจำปี 2565

ประมวลภาพแผนและภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปี 2565