คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ประจำปี 2566

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565

ประมวลภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565

แผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ที่ไตรมาสที่สถานที่ดำเนินการวันที่ดำเนินการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการหมายเหตุ
1.ไตรมาสที่ 1โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน21 ธันวาคม 256529 พฤศจิกายน 2565
2.ไตรมาสที่ 2ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน22 กุมภาพันธ์ 256531 มกราคม 2566
3.ไตรมาส ที่ 3ห้องประชุม อบต.ห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน27 เมษายน 256528 มีนาคม 2565
4.ไตรมาสที่ 4ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน นจังหวัดลำพูน26 กรกฎาคม 256527 มิถุนายน 2565

ประจำปี 2565

ประมวลภาพแผนและภาพการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปี 2565