ข้อมูล Young Smart Farmer

ปี 2565

YSF ลำพูน & แหล่งผลิตข้าวโพดหวานทานสดกว่าร้อยไร่ ที่ ณคอร์นลำพูน
http://YSF ลำพูน & แหล่งผลิตข้าวโพดหวานทานสดกว่าร้อยไร่ ที่ ณคอร์นลำพูน 🌽ณคอรอร์นลำพูน

YSF ข้าวโพดหวาน ณคอร์นลำพูน

YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ลำพูน

อบรมพัฒนา YSF รุ่นใหม่

1 คลิปวิดีโอ YSF Lamphun คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

ปี 2564