หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ปี 2567

แผนการออกหน่วยบริการประชาชน
ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

ครั้งที่ อำเภอ กำหนดการที่ ออกให้บริการ สถานที่หมายเหตุ
1แม่ทา18 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2บ้านธิ8 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาบ อำเภอบ้นธิ จังหวัดลำพูน
3ป่าซาง7 มีนาคม 2567วัดม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
4เวียงหนองล่อง 23 เมษายน 2567 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (หนองปลิง)
เทศบาลตำบลวังผาง
อำเภอเวียงหนองล่อง
5บ้านโฮ่ง 16 พฤษภาคม 2567 สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่า ยาวอำเภอบ้านโฮ่ง
6ทุ่งหัวช้าง13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง
7เมืองลำพูน11 กรกฎาคม 2567โรงเรียนวัดทุ่งยาว
หมู่ที่ 7 ตำบล
ศรีบัวบาน
8ลี้21 สิงหาคม 2567สนามหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย

2.ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุง จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประมวลภาพการออกหน่วยบริการประชาชน

ปี 2566

แผนการออกหน่วยบริการประชาชน
ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

ครั้งที่อำเภอกำหนดการที่ออกให้บริการสถานที่
1เวียงหนองล่อง15 ธันวาคม 2565
เลื่อนเป็น 20 ธันวาคม 2565
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง ตำบลหนองยวง
อำเภอเวียงหนองล่อง
2แม่ทา19 มกราคม 2566โรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ หมู่ที่ 2 ตำบล ทากาศ อำเภอแม่ทา
3บ้านธิ9 กุมภาพันธ์ 2566บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
4ป่าซาง10 มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
5ลี้20 เมษายน 2566สนามกีฬาเทศบาลตำบลลี้ หมู่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้
6บ้านโฮ่ง17 พฤษภาคม 2566สนามโรงเรียนบ้านหนองปลาสวาย (หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
7ทุ่งหัวช้าง15 มิถุนายน 2566บริเวณลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
8เมืองลำพูน12 กรกฏาคม 2566สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมปี 2566 ครั้งที่ 5

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ปี 2566 ครั้งที่ 3

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ 2565

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2565
แผนการออกหน่วยบริการประชาชน
ที่อำเภอกำหนดการที่ออกให้ บริการ สถานที่
1 เวียง หนองล่อง 14 มกราคม 2565อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
2บ้านธิ11 กุมภาพันธ์ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
3แม่ทา18 มีนาคม 2565ลานเอนกประสงค์บ้านดอยยาว วหมู่ 16
ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
4ป่าซาง22 เมษายน 2565โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
5ลี้13 พฤษภาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
6บ้านโฮ่ง17 มิถุนายน 2565 บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย
อำเภอบ้านโฮ่ง
7ทุ่งหัวช้าง15 กรกฎาคม 2565สนามกีฬาบ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 บ้านดอนมูล
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
8เมืองลำพูน19 สิงหาคม 2565 สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ ออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ ออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” บ้านดอนมูล อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ ออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ณ วัดหล่ายแก้ว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพการจัดงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”
ณ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ประมวลภาพการจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ครั้งที่ 3 โรงยิมเนเซียม เทศบาลป่าซาง
ประมวลภาพการจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประมวลภาพการจัดงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน หมู่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและเดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการบริการประชาชนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทานำนิทรรศการการเลี้ยง/ประโยชน์ของแหนแดง สาธิตการเลี้ยง/แจกแม่พันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่า และต้นกล้าพริก ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด