ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมวิชาการโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุมวิชาการโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยบุคลเป้าหมายจำนวน 42 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เกษตรจากประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 6 ประเทศ (ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา จีน และไทย) วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศัตรูพืช จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชอย่างมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีนายขจร เราประเสริฐ. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร