ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นำคณะผู้บริหารระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าพบ รอง ผวจ.ลำพูน

7 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าพบและแนะนำตัว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักษาพืช เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เกษตรอำเภอป่าซาง และเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ต่อนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่