ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2564 – 2570

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญไชย ศาลากลางจังหวัดลำพูน