ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566