ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเกษตรกรผู้ดำเนินงานแปลงเป้าหมายในโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงอัจฉริยะ (รูปแบบออนไลน์)