ข่าวประชาสัมพันธ์

”เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนกิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้