ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ กิน อยู่ เป็น งดการเผา ผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกผักกินเองตามวิถีพอเพียง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ กิน อยู่ เป็น งดการเผา ผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกผักกินเองตามวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักในตะแกรงจากเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะเปียกในครัวเรือน