ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”