ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ