ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “กาดฮิมน้ำ” ณ บริเวณลานเวทีกลางน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ ระหว่าง วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566