ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกส่วนราชการที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566