ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามและส่งมอบป้ายทะเบียนรถไถให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดตำบลนาทราย”