ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่สุ่มสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว พื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้