ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พย.66 ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (ผ่านระบบ Zoom Meeting