ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2566