ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมถวายภัตตาหารแด่ท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พธ.ม. กิตติมศักดิ์) (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง และพระภิกษุสงฆ์