ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567