ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2567 จังหวัดลำพูน