ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนปลอดภัย ลดเสี่ยง โควิด-19 เทศบาลต้นธงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและนำทีมงานกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณด้านในอาคารสำนักงานและห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด