ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วม มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ