ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศงานทีมที่ 4 ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้คณะนิเทศงานทีมที่ 4
นำทีมโดย นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกกลุ่มทุกฝ่าย ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม รับฟัง ร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณปี 2564 โดยมี นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Leave a Reply