ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ลำไยและลิ้นจี่” ผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ลำไยและลิ้นจี่” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรจาก ๓ จังหวัด (ลำพูน เชียงใหม่ และพะเยา) และผู้รวบรวม ผู้ค้าส่ง ผู้ส่งออก ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง โรงงานแปรรูปรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ป่า แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน