ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการแพะ-แกะ ล้านนา

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการแพะ-แกะ ล้านนาของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 11 คน