ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลและเนื้อหาสำหรับนำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูนฯ

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองข้อมูลและเนื้อหาสำหรับนำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูนฯ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม