ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์

นที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคเหนือ โดยมีรองนายกรัญมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ โรงแรม ดิ เอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมในครั้งนี้