ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนา R2R

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้