ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ต้อนรับผู้แทน IFYE ชาวอเมริกา จากสมาคม IFYE แห่งสหรัฐอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ IFYE สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2565