ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเตรียมงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565