ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา