ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์