ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณพ.ศ 2566