ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ลำไย GAP และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ วัดหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายอำเภอบ้านโฮ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้