ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอป่าซาง